Czy psycholog albo psychoterapeuta to lekarz?
Mówiąc o problemach zdrowia psychicznego, poza lekarzem psychiatrą niejednokrotnie się stawia psychoterapeutę albo psychologa jako specjalistów wspomagających pacjentów z różnorodnymi problemami i schorzeniami o podłożu psychicznym. Jednak ci drudzy często nie mają medycznych stopni, tylko magistra wyższej uczelni o odpowiedniej specjalności. Nie znaczy to jednak, że ich umiejętności są mniej znaczące. Przeciwnie, skończone studia dają im wiedzę pozwalająca na długą pracę z pacjentem w celu poprawienia jego samopoczucia i relacji z otoczeniem. Co więcej, psycholog radom niejednokrotnie jest w stanie poradzić sobie bez potrzeby używania farmakologii, co ma niebagatelne znaczenie szczególnie w przypadku dzieci i młodzieży. Długotrwała psychoterapia radom jest dobra także z tego powodu, że poza umożliwieniem rozwiązania bieżących problemów wyposaża pacjenta w skuteczne narzędzia radzenia sobie z nerwami na dalszych etapach życia i w zupełnie odmiennych okolicznościach.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.